شعر ظلمت از فروغ فرخزاد

شعر ظلمت از فروغ فرخزاد 
شعر ظلمت از فروغ فرخزاد


یکی از شاعرانی که همه او را با عاشقانه هایش می شناسند فروغ فرخزاد است او زندگی پر و فراز نشیبی داشته است و در سنین جوانی هم از دنیا رفته است یکی از شعرهای عاشقانه و غمگین او را می توانید در این مطلب مطالعه نمایید

چه گریزیت ز من؟
چه شتابیت به راه؟
به چه خواهی بردن
در شبی این همه تاریک پناه؟
مرمرین پلهء آن غرفه عاج
ای دریغا که ز ما بس دور است
لحظه ها را دریاب
چشم فردا کورست
نه چراغیست در آن پایان
هر چه از دور نمایانست
شاید آن نقطهء نورانی
چشم گرگان بیابانست
می فرومانده به جام
سر به سجاده نهادن تا کی
او درینجاست نهان
می درخشد در می
گر به هم آویزیم
ما دو سرگشته تنها، چون موج
به پناهی که تو می جوئی، خواهیم رسید
اندر آن لحظه جادوئی موج

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد درباره زندگی جملات فلسفی جملات کوتاه وزیبا از متن های کوتاه اشعار بلند اشعار ممنوعه درباره باران جملات آموزنده عکس نوشته های زیبا

برای مشاهده اشعار بیشتر از این شاعره بزرگ در ادامه با مطلب بهترین و زیباترین اشعار فروغ فرخزاد شاعر خوب ایرانی همراه باشید.